> VI Kadencja Rady Gminy Sypniewo (2010-2014)
VI Kadencja Rady Gminy Sypniewo (2010-2014)
 
 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sypniewo

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:01:50.
 
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sypniewo

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:03:38.
 
 Uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Gminy Sypniewo i ustalenia liczby ich członków

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:06:10.
 
 Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:07:43 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:11:20 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości gminnej Sypniewo"

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:14:23 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:15:59 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:17:45 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:18:22 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:19:20 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:20:10 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Prognoza długu na lata 2010-2016

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:21:55 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:22:35 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:27:51 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:04:30 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:06:57 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:08:45 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:11:15 | Data modyfikacji: 2011-01-11 09:40:10.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:12:41 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:14:20.
 
 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:17:47 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:14:20.
 
 Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:19:27 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:14:20.
 
 Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:38:24 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:15:36.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:39:44 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:15:28.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:40:24 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:15:18.
 
 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:41:47 | Data modyfikacji: 2011-01-11 10:15:09.
 
 Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:43:06 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:06:16.
 
 Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:22:20 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:21:37.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:23:25 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:22:10.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:24:45 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:22:40.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:25:44 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:31:47 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany postanowień Uchwały Nr XXXII/144/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 6 sierpnia 2010 roku dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-01-11 10:34:01 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:33:49 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:36:55 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:39:23 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:39:56 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:41:02 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:41:42 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:42:53 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:43:33 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:44:08 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:44:35 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:45:11 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:47:24 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Orzyc-Narew"

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:52:31 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:53:48 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:57:52 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik do Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:59:12 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sypniewo do realizacji projektu pod nazwą: "Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów gminy Sypniewo w zakresie komunikacji drogowej i pierwszej pomocy - karta rowerowa" POKL.09.05.00-14-458/10 wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 12:03:40 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sypniewo do realizacji projektu pod nazwą: "Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów gminy Sypniewo w zakresie komunikacji drogowej i pierwszej pomocy - karta motorowerowa" POKL.09.05.00-14-456/10 wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 12:07:56 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2011-2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 12:09:41 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 12:11:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-03-14 12:12:28 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/157/2010 Rady Gminy Sypniewo, z dnia 10 listopada 2010 r. o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Biedrzyce Koziegłowy na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 09:50:53 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 09:53:57 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Biedrzyce Koziegłowy na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 09:56:09 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy w Sypniewie z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 09:57:27 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/160/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 listopada 2010 r. o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Sławkowo na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:01:27 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sławkowo na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:04:09 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:05:34 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/156/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 listopada 2010 r. o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Gąsewo Poduchowne na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:09:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Gąsewo Poduchowne na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:11:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:12:43 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:14:02 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej w Gąsewie Poduchownym ogółowi mieszkańców, w związku ze złożeniem w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013, wniosku na realizację projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:18:50 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/159/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 listopada 2010 r. o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Rzechowo-Gać na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:21:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzechowo-Gać na lata 2010 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:22:57 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 r. o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo na lata 2009 - 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:25:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo na lata 2009 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:27:20 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:28:41 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:29:40 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:32:47 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:34:57 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy w Sypniewie z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:47:59 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:49:04 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy w Sypniewie z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:51:14 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:52:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr V/42/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:54:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/42/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 marca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:55:20 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:28:55 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:30:38 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:32:28 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:33:47 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:35:41 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego w Sypniewie przy ulicy Władysława Broniewskiego 6.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:37:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:38:57 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/48/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:41:19 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:42:59 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:43:42 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:44:09 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 15:44:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2011 - 2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:26:04 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:28:28 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:29:49 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:31:28 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:33:39 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:34:08 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:34:43 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:35:23 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:23:27 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:24:55 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:25:21 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:25:48 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:26:15 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/101/2005 r. Rady Gminy Sypniewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-08-03 09:28:54 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:26:30 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:28:06 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:29:03 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 września 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:30:08 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Gminie Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:32:17 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sypniewo za I półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-10-04 12:34:14 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji pojektu systemowego pt. "Nauka i zabawa sposobem na sukces" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 10:37:59 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:02:14 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:06:25 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:08:09 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:09:09 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:10:13 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:12:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 27 października 2011 roku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:16:45 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik do Regulaminu

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:20:16 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:23:21 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Załącznik do Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:25:17 | Data modyfikacji: 2011-01-12 12:23:08.
 
 Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr 3/2011 na wykonanie robót budowlanych z dnia 3 sierpnia 2011 r. "Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 219-124,125 w obrębie wsi Glinki Stare - Glącka".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:28:20 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:35:34 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:37:42 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:40:12 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:42:25 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:43:03 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:43:32 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:46:18 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:47:47 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:48:50 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:49:18 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:49:43 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:50:08 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania skargi anonimowej do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sypniewo

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:52:29 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:54:38 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:56:01 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:56:28 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/66/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:57:08 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/66/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:57:50 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/66/2011 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2011-12-14 21:58:20 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:01:45 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:03:56 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:05:28 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:06:15 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:06:52 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:08:21 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:08:54 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:10:15 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:10:54 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:14:06 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:16:43 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:18:00 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:20:27 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:25:15 | Data modyfikacji: 2011-12-05 12:49:40.
 
 Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:27:18 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:30:59 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:32:33 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:37:44 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XI/71/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:40:06 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:42:51 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:44:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:45:30 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-01-26 17:46:00 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XII/73/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 10:42:16 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 10:43:47 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XII/74/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012-2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 10:46:14 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-03-23 10:47:43 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-08 12:03:21 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-08 12:19:32 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Pogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo w 2012 roku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 09:54:25 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 09:56:07 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 09:58:15 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:00:14 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:01:51 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:02:49 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo na lata 2009 - 2017.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:06:13 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:07:50 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:08:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:10:04 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/79/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Sypniewo Gmina Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:14:16 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/80/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:17:28 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:20:20 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:22:03 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:24:03 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2011 - 2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:27:07 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-04-09 10:28:45 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:20:16 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:21:58 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:23:29 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:25:24 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:27:09 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:28:12 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:29:18 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sypniewo etap IV".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:31:54 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012-2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:33:48 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:35:19 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:36:13 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:36:44 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr Os.243.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sypniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:39:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:43:00 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:44:30 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:46:14 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:47:29 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:47:59 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:48:31 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:49:00 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:49:35 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sypniewo etap IV"

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:52:23 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:53:52 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012-2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:56:20 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:58:02 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:58:36 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 13:59:12 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:03:26 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Giny Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:04:41 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012-2019

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:07:45 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:11:35 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:12:03 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:12:37 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:13:58 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:15:51 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:17:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:18:16 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:18:50 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:19:34 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:21:00 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszaie na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sypniewo etap IV"

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-08-14 09:23:23 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-09-21 13:19:23 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia zakresu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć Gminy Sypniewo za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-09-21 13:22:15 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dla samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-09-21 13:24:19 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:00:35 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom realizującym obowiązki pedagoga szkolnego i logopedy.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:04:05 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:05:53 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:07:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:09:40 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2013 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:11:37 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:14:24 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2012-11-06 13:19:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:02:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:05:31 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:09:44 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/119/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:13:10 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/120/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:14:57 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/121/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:16:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:18:42 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/123/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012-2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:23:56 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:25:50 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:28:26 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:29:05 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:30:43 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:32:07 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:33:15 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:33:44 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:34:08 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:34:47 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XX/125/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 13:37:14 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/126/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 11:58:39 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/127/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:00:59 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/128/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:03:21 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:04:35 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:08:18 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sypniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:11:42 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:13:39 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:14:41 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:17:03 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:18:27 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:20:06 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:20:37 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:21:10 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:21:39 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:22:17 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:22:53 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXI/133/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:25:26 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/133/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:26:42 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:27:18 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-07-31 11:49:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIII/138/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:18:26 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:20:30 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:22:48 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Wzór deklaracji

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:23:42 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4159 z późn. zm.)

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:27:43 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Wzór deklaracji

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:28:38 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-08-20 11:31:19 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania komisji doraźnej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:51:19 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:55:35 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:57:36 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:58:12 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:58:41 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXV/145/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wniosku z dnia 23 sierpnia 2013 r. MOBILIS group PKS Ostrołęka o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem Janem Myślakiem, radnym Rady Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:31:36 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:33:30 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXV/147/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:18:31 | Data modyfikacji: 2012-01-26 17:28:18.
 
 Uchwała Nr XXV/148/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Sypniewo na rok 2014 na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:37:34 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2014 roku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:03:56 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:06:44 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo za 2014 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:09:04 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:11:50 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:14:02 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:15:31 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:16:07 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:16:46 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:32:24 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:33:51 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:34:39 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:35:11 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:35:57 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:36:50 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:37:16 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:38:33 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:39:32 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2014-2022.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:41:50 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:43:06 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:43:44 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:45:23 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:39:30 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:41:43 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:42:55 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:46:06 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:48:00 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/161/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:51:50 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/162/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:55:03 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:56:43 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:58:01 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/163/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:05:05 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sypniewo na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:07:36 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Preliminarz wydatków związanych z realizacją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:09:30 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/164/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:14:30 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:16:22 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/164/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:17:09 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/165/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:19:51 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/166/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności oraz świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:23:47 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/167/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:27:23 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:29:12 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/168/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:32:35 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/168/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:33:17 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/168/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:33:55 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXIX/169/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:36:46 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXX/170/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:11:44 | Data modyfikacji: 2013-10-03 13:16:16.
 
 Uchwała Nr XXX/171/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:13:53 | Data modyfikacji: 2014-05-09 10:49:48.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/171/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:16:37 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:23:22.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/171/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:18:49 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:56.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/171/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:22:08 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Uchwała Nr XXX/172/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Mamino.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:27:16 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Uchwała Nr XXX/173/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:30:33 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:33:11 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Uchwała Nr XXXI/174/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/171/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 11:56:40 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/174/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 11:58:35 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Uchwała Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:00:40 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:02:30 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:04:08 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:04:48 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:05:29 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/175/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-05-09 12:06:37 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:24:09.
 
 Uchwała Nr XXXII/176/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:30:02 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/177/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:32:45 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:35:22 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:49:21 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:50:20 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:51:29 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/179/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:53:49 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/179/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:55:50 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w Sypniewie.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:58:08 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 09:59:22 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/181/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:01:22 | Data modyfikacji: 2014-06-26 09:31:01.
 
 Uchwała Nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:38:45 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:41:51 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:43:03 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:44:01 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:44:36 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:45:13 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:46:03 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXIV/184/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:49:00 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/184/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:50:20 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXIV/185/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:52:15 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:54:06 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:29:49 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:37:49 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:38:42 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:39:21 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:40:00 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:41:02 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXV/188/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sypniewo.

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:42:28 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Sypniewo - Sławkowo na działkach o nr ewidencyjnych 71 i 233".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:45:15 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
 
 Uchwała Nr XXXV/190/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sypniewo".

Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:47:51 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:39:33.
Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:47:51
Opublikowane przez: Rafał Zakrzewski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
Kierownik Jednostki
Napiórkowski Jarosław
Kontakt:
Tel: (+48 29) 71-77-783
Fax: (+48 29) 71-77-816
e-mail: gmina@sypniewo.pl