Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 11
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 82
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 27
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 33
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 30
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 30
UG.6220.5.2020 Rafal 42
UG.6220.4.2020 Rafal 36
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 60
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 73
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 77
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 95
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 260
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 104
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 109
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 113
UG 6733.8.2019 Rafal 146
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 140
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 146
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 135
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 141
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 154
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 128
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 129
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 169
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 179
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 153
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 149
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 149
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 144
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 100
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 129
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 153
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 136
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 156
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 160
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 156
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 175
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 175
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 166
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 185
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 193
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 210
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 201
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 227
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 279
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 314
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 334
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 331
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 253
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 297
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 278
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 257
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 293
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 307
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 315
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 318
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 316
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 268
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 349
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 298
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 320
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 359
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 350
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 330
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 340
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 337
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 465
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 428
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 386
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 445
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 445
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 494
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 530
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 511
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 502
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 496
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 508
UG 6232.3.2017 Rafal 61
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 502
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 511
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 464
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 483
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 546
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 569
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 594
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 519
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 628
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 339
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 344
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 339
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 391
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 384
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 368
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 359
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 308
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 331
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 507
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 502
UG 6232.1.2017 Rafal 90
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 468
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 471
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 523
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 533
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 523
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 488
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 544
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 558
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 576
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 714
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 620
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 608
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 661
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 595
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 445
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1006
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 753
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 731
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 727
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 875
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 864
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 871
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 806
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 798
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 743
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 736
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 726
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 718
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 768
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 761
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 742
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 735
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 722
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 729
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 699
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 750
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 736
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 782
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2604
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 992
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1280
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1115
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1211
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1252
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 634

Dodatkowe informacje