Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 14
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 9
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 8
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 19
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 5
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 31
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 25
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 28
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 41
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 37
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 46
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 58
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 73
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 79
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 96
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 101
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 111
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 164
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 186
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 216
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 206
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 131
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 171
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 154
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 151
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 182
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 198
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 201
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 199
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 202
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 165
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 231
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 192
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 219
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 254
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 242
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 227
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 237
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 234
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 350
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 326
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 286
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 336
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 343
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 381
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 420
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 409
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 388
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 390
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 404
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 392
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 412
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 353
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 375
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 442
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 454
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 484
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 417
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 512
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 266
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 270
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 268
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 305
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 296
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 293
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 272
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 233
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 256
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 396
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 398
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 365
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 367
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 412
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 421
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 419
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 386
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 439
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 449
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 463
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 598
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 514
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 511
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 556
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 490
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 370
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 887
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 632
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 630
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 624
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 757
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 751
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 758
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 679
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 679
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 639
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 617
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 599
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 603
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 644
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 642
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 633
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 629
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 602
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 616
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 580
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 629
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 624
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 671
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2384
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 882
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1166
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 991
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1096
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1130
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 514

Dodatkowe informacje