Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 17
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 28
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 30
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 43
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 41
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 54
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 68
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 42
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 50
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 82
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 83
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 95
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 118
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 123
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 130
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 137
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 221
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 271
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 131
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 135
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 113
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 132
Plakat informacyjny Angelika Beczak 44
UG.6220.5.2020 Rafal 126
UG.6220.4.2020 Rafal 122
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 148
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 167
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 168
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 180
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 349
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 188
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 190
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 198
UG 6733.8.2019 Rafal 233
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 218
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 237
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 222
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 216
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 239
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 209
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 211
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 250
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 257
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 231
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 262
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 223
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 227
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 219
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 174
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 207
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 233
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 217
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 242
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 243
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 232
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 250
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 249
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 239
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 254
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 270
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 12
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 282
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 283
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 297
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 346
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 389
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 408
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 413
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 329
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 373
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 356
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 326
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 366
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 376
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 387
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 392
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 398
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 318
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 427
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 369
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 395
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 436
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 422
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 400
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 419
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 404
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 10
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 544
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 499
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 460
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 517
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 520
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 565
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 605
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 584
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 577
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 571
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 582
UG 6232.3.2017 Rafal 110
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 571
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 577
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 538
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 555
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 622
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 640
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 670
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 592
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 700
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 384
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 391
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 388
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 438
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 436
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 418
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 406
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 352
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 377
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 582
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 9
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 576
UG 6232.1.2017 Rafal 161
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 543
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 546
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 598
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 610
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 596
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 562
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 618
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 635
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 653
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 806
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 695
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 684
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 736
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 673
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 488
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1091
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 827
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 809
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 805
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 949
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 937
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 943
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 887
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 875
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 819
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 813
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 802
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 799
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 850
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 834
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 817
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 813
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 799
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 813
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 780
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 833
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 822
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 856
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2753
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1079
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1358
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1189
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1287
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1328
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 713

Dodatkowe informacje