Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 9
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 23
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 29
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 28
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 38
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 41
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 53
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 59
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 61
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 88
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 58
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 48
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 28
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 55
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 49
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 57
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 63
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 61
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 71
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 83
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 83
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 98
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 105
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 126
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 125
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 135
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 187
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 214
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 237
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 229
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 154
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 192
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 178
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 173
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 203
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 221
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 224
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 220
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 228
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 187
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 257
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 215
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 241
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 273
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 263
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 252
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 263
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 258
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 372
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 350
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 308
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 360
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 367
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 404
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 443
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 429
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 412
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 412
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 425
UG 6232.3.2017 Rafal 4
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 414
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 434
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 376
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 399
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 466
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 477
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 509
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 437
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 536
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 287
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 291
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 290
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 329
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 320
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 315
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 294
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 255
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 276
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 419
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 420
UG 6232.1.2017 Rafal 4
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 383
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 389
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 435
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 445
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 442
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 407
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 459
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 472
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 484
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 618
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 533
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 531
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 577
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 508
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 391
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 918
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 658
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 651
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 644
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 782
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 773
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 781
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 704
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 700
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 661
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 642
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 623
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 628
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 665
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 665
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 655
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 649
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 623
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 636
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 602
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 650
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 644
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 693
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2428
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 904
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1191
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1120
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1153
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 538

Dodatkowe informacje