Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 5
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 4
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 9
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 13
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 42
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 51
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 66
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 124
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 140
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 172
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 160
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 88
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 128
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 107
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 110
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 137
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 152
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 155
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 147
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 153
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 124
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 182
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 155
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 176
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 209
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 203
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 191
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 198
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 192
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 304
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 287
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 249
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 296
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 308
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 334
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 377
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 372
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 345
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 356
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 367
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 353
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 370
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 311
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 337
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 403
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 413
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 442
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 385
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 473
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 238
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 240
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 242
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 270
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 254
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 257
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 243
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 205
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 220
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 360
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 361
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 330
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 332
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 375
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 389
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 382
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 351
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 400
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 409
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 427
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 561
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 471
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 472
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 517
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 452
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 333
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 839
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 592
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 594
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 592
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 716
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 708
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 716
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 633
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 635
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 602
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 576
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 559
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 563
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 606
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 605
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 596
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 589
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 558
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 577
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 538
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 594
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 585
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 632
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2321
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 840
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1124
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 953
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1059
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1089
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 479

Dodatkowe informacje