Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 7
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 13
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 20
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 26
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 57
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 75
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 94
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 116
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 118
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 116
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 126
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 117
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 149
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 149
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 130
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 135
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 118
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 141
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 161
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 126
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 130
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 175
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 176
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 183
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 201
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 213
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 227
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 226
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 318
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 373
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 217
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 226
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 203
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 221
Plakat informacyjny Angelika Beczak 130
UG.6220.5.2020 Rafal 209
UG.6220.4.2020 Rafal 199
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 235
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 260
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 260
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 277
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 437
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 281
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 274
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 287
UG 6733.8.2019 Rafal 326
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 304
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 331
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 306
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 305
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 330
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 304
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 304
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 341
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 349
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 313
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 348
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 311
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 315
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 311
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 253
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 294
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 323
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 305
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 326
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 327
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 323
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 333
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 333
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 326
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 347
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 358
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 102
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 374
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 365
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 386
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 439
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 482
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 494
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 509
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 413
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 456
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 440
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 417
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 449
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 458
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 472
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 475
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 483
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 388
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 519
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 454
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 476
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 523
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 506
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 486
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 512
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 493
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 91
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 634
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 598
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 551
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 603
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 607
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 657
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 692
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 671
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 667
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 657
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 669
UG 6232.3.2017 Rafal 170
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 666
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 663
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 626
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 645
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 706
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 726
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 758
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 680
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 781
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 443
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 453
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 445
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 500
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 494
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 483
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 475
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 415
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 433
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 665
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 88
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 663
UG 6232.1.2017 Rafal 247
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 623
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 631
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 677
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 696
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 681
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 650
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 704
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 725
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 739
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 904
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 788
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 778
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 823
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 762
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 545
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1184
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 922
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 900
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 899
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1045
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1024
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1030
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 969
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 970
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 911
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 909
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 891
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 889
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 940
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 926
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 909
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 905
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 887
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 899
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 861
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 931
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 903
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 942
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2901
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1165
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1451
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1266
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1386
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1418
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 797

Dodatkowe informacje