Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 25
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 115
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 39
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 58
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 53
UG 6733.8.2019 Rafal 90
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 82
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 84
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 88
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 96
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 96
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 85
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 89
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 113
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 122
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 106
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 103
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 100
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 97
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 67
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 86
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 100
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 93
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 108
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 120
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 112
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 129
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 133
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 120
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 140
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 152
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 172
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 165
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 183
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 232
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 263
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 294
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 286
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 208
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 249
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 229
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 216
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 248
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 265
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 271
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 270
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 271
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 226
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 303
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 259
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 279
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 315
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 310
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 290
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 303
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 300
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 415
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 387
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 345
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 405
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 405
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 449
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 485
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 469
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 458
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 454
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 465
UG 6232.3.2017 Rafal 34
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 455
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 470
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 419
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 440
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 508
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 526
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 549
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 482
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 580
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 311
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 317
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 311
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 357
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 344
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 338
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 328
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 280
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 301
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 464
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 463
UG 6232.1.2017 Rafal 48
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 426
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 430
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 477
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 487
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 480
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 444
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 504
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 514
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 527
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 655
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 572
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 569
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 618
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 550
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 418
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 962
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 700
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 691
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 683
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 830
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 816
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 823
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 759
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 747
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 701
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 688
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 675
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 675
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 711
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 712
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 696
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 694
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 673
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 684
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 651
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 693
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 688
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 738
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2522
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 948
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1237
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1063
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1162
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1196
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 584

Dodatkowe informacje